• Rebecca Bergsland

Därför behöver du ett Medvetet förhållningssätt

Uppdaterad: 15 sep 2019

Till skillnad från djuren har de flesta av oss människor både förmågan att dra logiska slutsatser och förmågan att reflektera på en meta-nivå (dvs att reflektera kring sig själv och hur man reflekterar). Ju mer vi kan kombinera dessa två, desto bättre kan vi styra våra liv åt det håll vi vill.


Medvetet förhållningssätt är ett koncept som jag håller på att utveckla för att hjälpa människor till att leva ett mer meningsfullt liv. Jag brukar börja med att förklara vikten av medvetenhet i våra liv genom ett exempel med programmet Lyxfällan. Här följs personer som från början inte vågar öppna sina räkningar, tar sms-lån utan att veta villkoren och spenderar pengar långt över sin inkomst. Genom programledarna får de sedan ett bryskt uppvaknande där de tvingas möta sina siffror och visuellt se konsekvenserna av sina handlingar. Även om det ofta är en smärtsam händelse är det denna konfrontation med verkligheten som sedan gör att dessa människor får motivation att förändras till att leva ett liv med mindre stress och mer meningsfullhet.


I både min profession och mitt privatliv ser jag hur medvetenhet – eller bristen på det – påverkar alla delar av människors liv. Inom karriär till exempel, pratar en del i bland om problemet att vara fast i ”ekorrhjulet”. De flesta jag hört definiera begreppet gör det ungefär såhär: När arbetet tummar på livskvalitén på grund av att hen egentligen inte känner något personligt värde i det eller för att hen skulle må bättre av att prioritera mer av andra saker i livet. Jag ser ständigt hur människor i den här situationen har svårt att göra medvetna val och därför fastnat i en rutin av stress och brist på mening i vardagen. Det är också vanligt att vara mer medveten inom vissa områden och mindre inom andra. Många jag träffar har stenkoll på sina pengar men har inte reflekterat så mycket över vad som egentligen driver dem. De är framgångsrika finansiellt och prestationsmässigt, det vill säga riktigt bra på att tjäna pengar och uppnå mål, däremot har de mindre koll på varför det är viktigt för dem. Jag har sett många gånger att när dessa människor inte ser någon djupare anledning till sin jakt efter resultat kommer de förr eller senare till en punkt där de tappar sin drivkraft och vardagen förlorar mening. Dessa personer är medvetna inom pengar och prestation men har inte utvecklat ett medvetet förhållningssätt. Det är först när de utökar sin medvetenhet om sina mer bakomliggande mål som de börjar uppleva en större tillfredsställelse och meningsfullhet i sina liv. Det här är en framgångsberättelse jag hört otaliga gånger och som jag aldrig tröttnar på att höra; det är inte vad vi har som är viktigt, utan att upptäcka vad vi vill göra med det vi har.


På ett liknande sätt vill jag illustrera hur graden av medvetenhet påverkar relationer. Eftersom det handlar om två eller flera personer med olika värderingar, behov och önskningar som ska samspela på ett fungerande sätt kan medvetenheten om detta användas för att stärka relationen. I början av en kärleksrelation till exempel, då är vi ofta som mest uppmärksamma på vår partner och dennes behov. Det kan vara spännande att lära känna varandra och vi kanske visar oss från vår bästa sida. Efter en tid börjar det gemensamma livet att gå på rutin. Även om det kan vara skönt att få en vardag tillsammans finns här också en brytpunkt där risken blir högre att vi tar varandra mer för givet och att det uppstår missförstånd. Kanske börjar vi bråka mer, kanske sväljer vi konflikterna och går vidare. Brister vi i att inventera problemen kan det i värsta fall gå så långt att någon eller båda parterna blir olycklig i relationen. Ett medvetet förhållningssätt kan både förhindra att detta uppstår och också vara en lösning när det redan uppstått. Genom att synliggöra bådas perspektiv med lika respekt, reflektera tillsammans och därefter utarbeta en gemensam väg framåt (till exempel gemensamma regler och mål) kan relationen bli starkare.


Som ett sista exempel vill jag dela med mig av hur jag själv blivit mer medveten inom området hälsa och hur det påverkat mig. Att äta, träna och sova som andra gör eller som de generella råden säger passar inte alla. Vi är människor som var och en har en unik biokemi. Fram tills för 7 år sen visste jag till exempel inte att jag är insulinokänslig och sockerberoende. Under min uppväxt har jag försökt må bra genom att följa rekommendationerna om att äta fettsnålt och kolhydratrikt fem gånger om dagen, men jag mådde bara sämre och gick upp i vikt. Tillslut mådde jag så dåligt att jag var tvungen att prova andra sätt. Jag läste på och testade mig fram, och allteftersom jag mådde bättre fick jag en helt ny medvetenhet om vilken livsstil och diet som passar just mig och min kropp (Du som har följt mig på Instagram har hängt med på en del av den resan; med självexperiment och nya insikter). Nu är jag viktstabil och behöver inte längre kämpa med maten.


Min sociologiska iakttagelse är att det blir allt viktigare att vara medveten så att vi själva kan ta ansvar för vår egen hälsa. Vi lever med en närmast exponentiell samhällsutveckling och det har en betydande påverkan på våra livsmönster. Det är dock ofta svårt både för oss själva och för statliga organ att hänga med och förstå hur dessa snabba förändringar påverkar oss. Historien visar att det inte sällan tar lång tid innan konsekvenser av nya fenomen blir uppenbara i det allmänna rummet. Det var till exempel inte alltför länge sen som läkare rökte under sina patientbesök vilket idag är totalt otänkbart. En omfattande förändring som vi är mitt uppe i just nu är fenomenet att vara uppkopplade. Tekniken erbjuder fantastiska möjligheter för både arbete och privatliv. Samtidigt kan vi läsa i tidningar och se på TV att stress har blivit vår största folksjukdom där utbrändhet, sömnproblem och stressmage är vardag för allt fler. Det kausala sambandet här har redan identifierats från flera discipliner i forskningen. Dock fortsätter samhället att utvecklas på samma sätt och tekniken blir en allt större del av vår vårdag och våra liv. Min uppfattning är därför att det är de människor som själva lär sig att medvetet förhålla sig till den snabba samhällsutvecklingen som kommer att kunna hantera den bäst.


Därför behöver du utveckla ett medvetet förhållningssätt

Med ett medvetet förhållningssätt kan du få mer tid, energi och till och med pengar. Du kan exempelvis använda det till att få bättre ekonomi, större framgångar i din karriär, göra mer av det du vill, bygga hållbara relationer eller få bättre hälsa. Jag hör ofta att det bara är att ha ”sunt förnuft” eller att ”lyssna på sin magkänsla”. Men hur bra är vi på det? Och hur gör man egentligen? Ett medvetet förhållningssätt går längre. I sin mest komprimerade form handlar det om att i så hög utsträckning som möjligt reflektera medvetet kring det som händer runt omkring dig och inuti dig själv, och att använda den informationen till att fatta beslut som tar dig mot ett mer meningsfullt liv. Det kan låta flummigt men är högst vetenskapligt. Till skillnad från djuren har de flesta av oss människor förmågan att dra logiska slutsatser och förmågan att reflektera på en meta-nivå (dvs att reflektera kring sig själv och hur man reflekterar). Ju mer vi kan kombinera dessa två, desto bättre kan vi styra våra liv åt det håll vi vill.


Hur medveten är du?

Copyright CHANGE Coaching & Consulting 2019     Kontakt: info@change-cc.com

  • Facebook - Vit Circle
  • Instagram - Vit Circle