• Rebecca Bergsland

Hur mentala föreställningar kan hålla en tillbaka

Uppdaterad: 5 okt 2019

Genom att anta en öppen inställning kan du förändra de mentala föreställningar som håller dig tillbaka.


I somras började jag utveckla en modell för att hjälpa de jag coachar att ta sig dit de vill. Det är en trapp-modell i fyra steg där man utför konkreta uppgifter för att ta sig till nästa steg tills man nått till toppen, det vill säga målet. Det lustiga är dock att jag själv är i en sådan förändringsprocess just nu. Jag har precis påbörjat Balansekonomis utbildning Ett rikare liv. Mina viktigaste syften med kursen är att verkligen bli duktig på pengar och få stenkoll på min egen ekonomi för att på längre sikt kunna finansiera mitt drömliv. MEN jag är inte bra på det finansiella och har aldrig varit det. Under min uppväxt fick jag alltid höra att pengar inte är viktigt så länge man har sina nära och kära. Ett vackert budskap som gjorde mig ödmjuk men samtidigt tyvärr medförde att jag inte brydde mig om att lära mig om pengar, därför att jag inte tyckte att det var någonting för mig. Sedermera har jag fått erfara att man faktiskt inte kan äta kärlek - en lektion som kostat mig mycket pengar, tid och energi. Droppen som fick bägaren att rinna över kom när jag bodde i Spanien förra året, då jag använde de pengar jag avsatt till mina framtidsdrömmar för att försörja mig och min partner trots att jag inte hade någon inkomst. Den händelsen fick mig att inse att jag behöver göra en förändring och en tid därefter anmälde jag mig till kursen jag går nu.


Och visst har det skett förändringar. Jag har redan gjort en översikt över mina tillgångar och skulder och skapat en automatisk överföring till ett månadssparande. Jättebra! Men min professionella erfarenhet som socionom säger mig att om vi människor vill ha hållbara resultat behöver vi också göra hållbara förändringar. Eller översatt till min kontext; för att kunna nå målet att finansiera mitt drömliv behöver jag ändra de grundläggande föreställningar som hela tiden har hållit mig tillbaka från det. Med en oförändrad syn på pengar skulle jag bara fortsätta att göra om de val som lett mig fram dit jag är idag. Det skulle inte spela någon roll hur många kursuppgifter jag gör som förbättrar min nuvarande ekonomi om jag inte omprogrammerar min hjärna med nya tankemönster. Därför är den viktigaste förändringen jag kan göra att ändra de föreställningar om pengar som jag har med mig från min uppväxt.


Och hur kan man åstadkomma en sådan förändring? Jag har sett hos otaliga klienter att man får snabbast resultat om man börjar med en öppen inställning. Så det jag försöker göra när jag går utbildningen är att nyfiket testa nya strategier och undersöka olika fenomen i stället för att definiera dem på förhand. Att söka ny kunskap, ifrågasätta gamla sanningar och våga ställa ”dumma” frågor till dem som gått före. I det här fallet är det alltså smart att vara ”dum”! Och två veckor in i kursen är jag, enligt den förändringsmodell jag håller på och utvecklar, mitt i ett ”personligt paradigmskifte”. Jag håller på att upptäcka andra, mer framgångsrika sätt att hantera pengar på och jag kan ännu inte helt förstå hur dessa kan gälla även för mig - en enkel bonddotter från landet. Alla tidigare föreställningar jag haft om pengar blir nu ryckta från sina platser i min cerebrala minnesbank, granskade och ifrågasatta samtidigt som nya kunskaper och sanningar ska sorteras in. Med andra ord, det är stökigt i hjärnan och jag är totalförvirrad! Och på det sättet vet jag också att det är just känslan av förvirring som är kvittot på att mina föreställningar om pengar faktiskt har börjat förändras. Om jag fortsätter att ha en öppen inställning kommer förvirringen så småningom avta samtidigt som jag skapar nya föreställningar om pengar som, istället för att hålla mig tillbaka, gynnar mig. På så sätt öppnas möjligheten upp för att nå nya resultat. Rent teoretiskt kommer jag att märka detta genom att jag gradvis kommer närmare mitt mål att finansiera mitt drömliv.


Vilka föreställningar håller dig tillbaka?

Copyright CHANGE Coaching & Consulting 2019     Kontakt: info@change-cc.com

  • Facebook - Vit Circle
  • Instagram - Vit Circle