• Rebecca Bergsland

Med medvetenhet till meningsfullhetHej, välkommen till bloggen! Jag heter Rebecca Bergsland och är coach, kurator och sociolog. Om det är första gången du besöker min hemsida; välkommen också till CHANGE! På den här plattformen kommer du att hitta inspiration och kunskap till (själv)utveckling; att genomföra förändringar, att uppnå mer meningsfullhet i livet samt till att utveckla ett medvetet förhållningssätt. Just den här trion av begrepp är mina specialområden som jag kommer att beröra både ur ett personligt och professionellt perspektiv. Det blir en blandning av mer renodlad teori och forskning samt inlägg där jag delar med mig av min vardag och erfarenheter för att visa hur man kan omsätta det i praktiken; dvs de medvetna förändringar (både större och mindre) som jag gör för att öka min meningsfullhet.


Vilka förändringar? Vad menas med meningsfullhet? Vad betyder ett medvetet förhållningssätt, och ’what’s in it for me’?

Jag kommer till störst del i början på både blogg och hemsida att fokusera på människor och självvalda förändringar, där syftet ofta är att uppnå ett mer meningsfullt och rikt liv (det är dock vanligt att viljan att förändras uppstår ur en icke-självvald motgång eller kris). Längre fram är planen att utöka fokuset och även inkludera förändringar i organisationer och företag. Individer och verksamheter kan ha olika mål men en gemensam förutsättning för alla förändringsprocesser är medvetenhet, något jag brinner starkt för. Just nu håller jag därför på att utveckla ett koncept jag kallar för medvetet förhållningssätt. Det är en teknik för att möjliggöra förändringar och skapa förutsättningar för att leva ett mer meningsfullt liv. Väldigt kortfattat kan man säga att det handlar om a

tt vara aktivt uppmärksam på vad som händer inom en själv och utanför och använda det för att fatta smarta beslut. I ett senare inlägg förklarar jag närmare vad jag menar med ett medvetet förhållningssätt och vilken påverkan det har på livet.Det skulle vara roligt om du som läsare vill använda kommentarsfältet för att föra dialogen vidare efter varje post. Till detta första inlägg skulle jag gärna vilja veta från dig: Vad tycker du om dessa teman och vad skulle du helst vilja läsa om här? Och när respektive var läser du helst bloggar? Kommentera nedan!

Copyright CHANGE Coaching & Consulting 2019     Kontakt: info@change-cc.com

  • Facebook - Vit Circle
  • Instagram - Vit Circle